Մուտք դեպի համակարգ
Աշխատատեղեր
Senior Research Analyst Vacancy

The Research Analyst is responsible for designing and conducting analyses that respond to internal and external needs for organizational development, business conception, policy research and marketing. The position requires quantitative and qualitative data analysis and reporting skills. The incumbent will have an understanding of hard and soft sciences, higher education, funding and investments, as well as of market drivers. Additional competencies include fluency in a range of technological tools used in assessment and institutional research such as statistical analysis software.
Վերջնաժամկետ
2018-07-20
Innovation Analyst Vacancy

FAST is looking for a talented Innovation Analyst, who will be responsible for designing and conducting analyses that respond to the needs in innovation, acceleration, and incubation of science driven startups from idea stage to exit. The position requires quantitative and qualitative data analysis and reporting skills. The incumbent will have an understanding of hard and soft sciences, higher education, funding and investments, business models, and market drivers. Additional competencies include fluency in a range of technological tools used in assessment and institutional research such as statistical analysis software.

The successful candidate is able to work in a fast-paced environment, has excellent oral and written communication skills, is able to lead and implement projects, is able to collaborate with internal and external colleagues, and has a keen attention to detail, is analytical and can easily recommend actions based upon the gathered data/facts. The information and analyses prepared by the incumbent carry fiscal and policy implications. Reports and analyses are used to assist the organization in planning and decision making.

The Analyst will contribute to the development of major growth initiatives, help frame innovation projects and assist in the full cycle of development and implementation of the programs.
Վերջնաժամկետ
2018-07-20
Waiter/Waitress

Բեյրութ ռեստորանին անհրաժեշտ են մատուցողներ։
Վերջնաժամկետ
2018-07-16
General manager

ԱՆՌԻՎԱ ընկերությունների խումբը շարունակում է զարգանալ, ընդլայնել անձնակազմն ու փնտրում է ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ։
Վերջնաժամկետ
2018-07-13
Outgoing, incoming tourism and ticketing specialists

ԱՆՌԻՎԱ-ՏՈՒՐ տուրօպերատորը 2017թ․-ից եգիպտական AIR CAIRO ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Լինելով շուկայում առաջատարներից մեկը ներգնա, արտագնա և բժշկական տուրիզմի ոլորտում, շարունակում է զարգանալ, ընդլայնել անձնակազմն ու փնտրում է աշխատանքային փորձ ունեցող արտագնա և ներգնա տուր-մենեջերների։ Մանրամասն` https://staff.am/en/outgoing-incoming-tourism-and-ticketing-specialists-188
Վերջնաժամկետ
2018-07-13
Ծրագրավորող

Ընձեռված առավելություններ
Երաշխավորված բարձր աշխատավարձ
Ապահովագրություն
Սոցիալական փաթեթ
Վերապատրաստման ծրագրեր
Վերջնաժամկետ
2018-06-25
Վարկային ռիսկի կառավարման բաժնի մասնագետ

Աշխատանքի նկարագրություն
պորտֆելային և անհատական վերլուծությունների իրականացում, հաշվետվությունների կազմում,
վարկային ռիսկի գնահատման համակարգի կատարելագործման համար վերլուծությունների իրականացում և առաջարկների ներկայացում,
հաճախորդների վարկունակության գնահատման գործընթացի գնահատում և կատարելագործում, տեխնիկական առաջադրանքների ներկայացում,
վարկային նոր պրոդուկտների ներդրման հետ առնչվող ռիսկերի բացահայտում և գնահատում,
Բանկի ղեկավարությանը, Խորհրդին և գործընկեր կազմակերպությունների համար հաշվետվությունների պատրաստում, և այլն
Վերջնաժամկետ
2018-06-25
Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետ

Աշխատանքի նկարագրություն
Տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի (Antivirus, Firewals, DLP, SIEM, IPS/IDS և այլն) սպասարկում, մոնիթորինգ և առաջացող խնդիրների վերլուծություն.
Տեղեկատվական (IT) համակարգերի վերահսկում և պարբերական վերանայում
Համկարգչային ցանցի վերահրկաղություն, անվտանգության կարգավորումների իրականացում, ցանցային կանոնների կազկում
Տեղեկատվական համակարգերի ուսումնասիրում, նոր համակարգերի ներդրման աշխատանքներին մասնակցություն, անվտանգության կարգավորումների իրականացում։
ՏՏ համակարգերի խոցելիությունների և տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերվող թերությունների բացահայտում:
Վերջնաժամկետ
2018-06-21
Տեխնիկական առաջադրանքների մշակման բաժնի մասնագետ

Աշխատանքի նկարագրություն
Ծրագրային ապահովման ստեղծման առաջարկների դիտարկում, խմբագրում, վերլուծություն, բիզնես պահանջի ճշգրտում, անհամապատասխանությունների հայտնաբերում, փոփոխությունների վերահսկում, վերահասցեագրում համապատասխան ստորաբաժանումներին
Օժանդակում ծրագրային փոփոխության առաջարկների ձևակերպման պրոցեսում
Ծրագրային փոփոխության նախագծերի և տեխնիկական առաջադրանքների իրականացման աշխատանքների կոորդինացում
Ծրագրային փոփոխության նախագծերի, տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և կազմում
Ծրագրային ապահովման ստեղծման գործընթացների հետ առնչվող ներքին իրավական ակտերի կազմում և խմբագրում
Ծրագրային ապահովման ստեղծման առաջարկների վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցում
Ծրագրային ապահովման պահանջմունքների բացահայտում
Բիզնեսի համար ՏՏ լուծումների ուսումնասիրություն
Ընթացիկ և կատարված նախագծերի վերաբերյալ հաշվետվությունների և պրեզենտացիաների կազմում
Ծրագրային ապահովման/ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքների տեխնիկական նկարագրության մշակում
Վերջնաժամկետ
2018-06-11
Մարքեթինգային հետազոտությունների բաժնի պետ

Աշխատանքի նկարագրություն
Կազմակերպել մարքեթինգային բնույթի ուսումնասիրությունների իրականացումը,
Իրականացնել ուսումնասիրությունների արդյունքում ստացված տվյալների վերլուծություն, եզրակացությունների և առաջարկների ներկայացում,
Մրցակցային շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրում և համեմատական վերլուծության ներկայացում,
Մոնիտորինգային տվյալների հավաքագրում,
Սոցիոլոգիական հարցումների իրականացման կազմակերպում,
Մարքեթինգային արշավների վերլուծություն, թեստավորում և արշավների արդյունքների վերլուծություն,
Թիրախային խմբերի վարքագծային վերլուծության կազմակերպում,
Մարքեթինգային հետազոտություններ իրականացնող կազմակերպությունների համար համապատասխան բրիֆերի մշակում,
Կոորդինացնել տարբեր ձևաչափի գովազդային նյութերի պատրաստման աշխատանքները,
Կոորդինացնել տեղեկատվության տարածումը Բանկի ներքին և արտաքին հաղորդակցման ուղիներով, այդ թվում Բանկի կայքէջում և սոցիալական ցանցերում:
Վերջնաժամկետ
2018-06-08
Ներքին աուդիտի մասնագետ

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է ներքին աուդիտի մասնագետ:
Հիմնական պարտականություններ
Օրենսդրության և աուդիտի ընթացակարգերին համապատասխան բանկում առանձին գործընթացների և մասնաճյուղերի վերստուգումների իրականացում
Բանկի գործունեության հետ կապված ռիսկերի բացահայտում և ներկայացում, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման գործող համակարգի գնահատում
Որակյալ աուդիտի հաշվետվությունների կազմում, համապատասխան դիտարկումների և առաջարկությունների ներկայացում
Իրականացված վերսուգումների պատշաճ փաստաթղթավորման ապահովում
Դիտարկումների և առաջարկությունների հիման վրա վրա տրված հանձնարարականների ներդրման ընթացքի հետստուգումային հսկողության իրականացում և արդյունքների ներկայացում:

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում
ՀՀ ԿԲ համապատասխան որակավորման առկայություն կամ սեղմ ժամկետներում նման որակավորում ստանալու կարողությունը, այլ հարակից որակավորումների (օրինակ` CIA, ACCA, CISA, CFA և այլն) առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
Նվազագույնը 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ֆինանսական հատվածում (վերստուգումներ իրականացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն)
Հայերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն (ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
MS Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի լավ իմացություն
Ազնվություն, հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատանքը որակով կատարելու ունակություն, վերլուծական ճկուն մտածելակերպի առկայություն, մանրամասներին ուշադրություն դարձնելու և դրանք ճիշտ գնահատելու հմտություն
Բանկի բոլոր աշխատակիցների, այդ թվում՝ աուդիտի թիմի անդամների և ղեկավարության հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու հմտություն, թիմում արժեք ավելացնելու պատրաստակամություն
Աշխատանքի ընթացքում ձեռքբերված գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
ՀՀ տարածքում գործուղումների մեկնելու պատրաստակամություն:
Վերջնաժամկետ
2018-06-27
PR and Communications Expert

Background
“Integrated Support to Rural Development: Building Resilient Communities” is being implemented in borderline communities of Tavush Region of the Republic of Armenia with the financial support of the Russian Federation. The overall goal of the project is to ensure balanced development of Tavush region of RA through an integrated socio-economic approach. The project aims at raising the quality of life and income level of the local population in 45 borderline communities of Tavush Region.

The objective of the current assignment is to prepare and execute a tailored PR and Communication campaign for the project to ensure project’s visibility for local and international audiences.
Վերջնաժամկետ
2018-06-07
Մսամթերքի տեխնոլոգ

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է մսամթերքի տեխնոլոգ:

Պարտականությունները՝
Արտադրությունում որակի պահպանման կառավարում և արտադրական պրոցեսների բնականոն ընթացքի ապահովում
Բաղադրագրերի կազմում և դրանց պահպանման հետևում
Կատարվող աշխատանքների վերահսկում
Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Վերլուծաբան

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է վերլուծաբան:

Պարտականությունները:
Հաշվապահական տվյալների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, արդյունքների և դիտարկումների համակարգված, մատչելի, գրագետ ներկայացում
Տվյալների բազայի վարում, մշակում, մեկնաբանում, համապատասխանության ստուգում և վերլուծություն
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում համապատասխան օգտագործողներին
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն
Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Անվտանգության աշխատակից

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է անվտանգության աշխատակից:

Պարտականությունները
Հետևել անցագրային ռեժիմի պահպանմանը
Ապահովել ընկերության աշխատակիցների, տարածքի և գույքի անվտանգությունը
Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Կոմունիկացիաների ինժեներ

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է կոմունիկացիաների ինժեներ:

Պարտականությունները:
Ընկերության ենթակառուցվածքների էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման, օդափոխության, ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ցրտամատակարարման համագործընթացների մոնտաժման և սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում
Ենթակայանների, պոմպակայանների, կաթսայատների անխափան շահագործման ապահովում
Գործարկման և կարգաբերման աշխատանքների վերահսկողություն, արդյունավետ շահագործման ապահովում
Տեխնիկական փաստաթղթերի, գծագրերի և տեխնիկական նկարագրերի պատրաստում
Արտադրական գործընթացների կատարման գրաֆիկի վերահսկողություն
Մասնակցություն նոր սարքավորումների, նյութերի և սարքերի ձեռքբերման գործընթացին
Նյութերի մատակարարման գործընթացների կազմակերպում, որակի վերահսկում և կառավարում
Կատարողական ակտերի կազմում և հաստատում և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում
Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Ներմուծման մասնագետ

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է ներմուծման մասնագետ:

Պարտականությունները:
Արտաքին շուկայից հումքի ներկրում, տրանսպորտային մի
ջոցների փնտրման ու նրանց գործունեության վերահսկման աշխատանքների իրականացում
Արտաքին շուկայի ուսումնասիրություն պահանջվող հումքի գծով և ձեռքբերումների կազմակերպում, մասնավորապես.
Շուկայական գների պարբերական ուսումնասիրություն և վերլուծություն
Հարցումների կազմում և պատվերների ձևակերպում
Լավագույն գնային և ապրանքային առաջարկներ ներկայացնող մատակարարների համեմատական վերլուծություն,
Մատակարարվող ապրանքների գների, ժամկետների, պայմանագրի այլ կետերի շուրջ բանակցային գործընթացների իրականացում և վերահսկում,
Ճանապարհատրանսպորտային փաստաթղթերի պատրաստում` ըստ անրաժեշտության
Բեռնափոխադրման կազմակերպում
Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Ավտոտեխսպասարկման մասնագետ (ավտոէլեկտրիկ, շարժիչագործ, ավտոմեխանիկ)

«Աթենք» ՍՊԸ-ին անհրաշժեշտ է ավտոտեխսպասարկման մասնագետ (ավտոէլեկտրիկ, շարժիչագործ, ավտոմեխանիկ):

Պարտականությունները:
Բեռնատար մեքենաների տեխզննում և ախտորոշում
Բեռնատար մեքենաների (հիմնականում Ford Transit, Volkswagen Crafter) ընթացամասերի էլեկտրականության, շարժիչների ընթացային մասերի վերանորոգում, պահեստամասերի փոխարինում և տեղադրում

Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Արտադրական տեղամասի պատասխանատու

«Աթենք» ՍՊԸ-ի ֆինանսական, արտադրական, հարկային և վաճառքի բաժիններում առկա են հաշվապահի թափուր հաստիքներ:

Հիմնական պարտականություններ
Աշխատակազմի աշխատանքի վերահսկում
Աշխատակիցների հաճախելիության և հիգիենայի ստուգում
Արձակուրդների ցուցակների կազմում
Հանձնման և ընդունման աշխատանքների և հաշվարկների ստուգում
Տեղամասի աշխատանքների բարձր որակի ապահովում
Վերջնաժամկետ
2018-06-30
Հաշվապահ

«Աթենք» ՍՊԸ-ի ֆինանսական, արտադրական, հարկային և վաճառքի բաժիններում առկա են հաշվապահի թափուր հաստիքներ:

Հիմնական պարտականություններ
Հաշվապահական հաշվառման վարում և համապատասխան հաշվապահական փաստթղթերի ձևակերպում
Փաստաթղթաշրջանառության և նամակագրության վարում
Հիմնական միջոցների, ապրանքների, ինքնարժեքի հաշվառում և վաճառքների հաշվառում
Համապատասխան վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում
Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված առաջադրանքների կատարում:
Վերջնաժամկետ
2018-06-30